Få kundeindsigt med data og analyse

Det du måler, kan du styre. Klean hjælper dig med at analysere dine data og gøre dem til informationer, du kan tage beslutninger ud fra.

1. Få mere indsigt med den rigtige dataindsamling

Gode beslutninger beror på at du har et oplyst grundlag. Indsamling af informationer er derfor første skridt og en af de vigtigste processer i din forretning.

Du har brug for løbende informationer om din virksomhed, så du har overblik. Og af og til har du brug for ekstra informationer for at træffe ekstraordinære beslutninger. Klean hjælper dig med at opsætte den løbende dataindsamling. Data kan komme fra flere kilder, og de mest typiske er Google Analytics og ERP systemer.  Ad hoc indsamling kan komme fra de samme kilder, men de vil ofte være suppleret af interviews med kunder og ansatte og brugertests.

2. Bliv klogere på kundernes adfærd med Google Analytics

Analyse af informationerne i Google Analytics kan give indsigt i dine kunders brug af websitet. Hvem køber, hvornår køber de og hvilke kanaler giver den største omsætning?

Webanalyse kan også fortælle om områder, hvor websitet eller webshoppen ikke klarer sig så godt som forventet.

3. Sæt mål for din forretning og optimér på målene

Opsætning af mål har to formål: at prioritere, hvad der er vigtigt og at alle kender målene og forstår dem.

Nogle gange kan målsætningerne fastlægges på en workshop. Andre gange tager det længere tid at finde de rigtige mål. Klean faciliterer at din virksomhed sætter de rigtige mål, og vi byder selvfølgelig ind med vores ekspertise fra andre projekter. 

Når målene er fastlagt kan du begynde at styre efter dem, og optimere forretningen. Klean hjælper med optimeringen og opsætter de de tests og forbedringer, der skal afprøves.

4. Dashboards giver overblik 

Dashboards gør det let og overskueligt at måle på effekten af tiltag. De giver hurtigt din virksomhed overblikket og kan vises hvor som helst - i kantinen såvel som være marketingchefens startbillede i sin browser. Fordelen ved dashboards er at alle vigtige mål er samlet på et enkelt skærmbillede. Fundamentet for et godt dashboard er at målepunkterne hænger sammen med virksomhedens overordnede mål.

Download Kleans ebog: E-commerce med hjertet