Få en digital modenhedsradar

Digital transformation er en af tidens helt store buzzwords både hos virksomhedsledere, hos konsulenter og hos brancheorganisationer og lovgivere. 

De færreste er uenige i, at digital transformation er en af vejene til vækst for virksomheder og organisationer. De fleste er også enige om, at det er svært at komme igang.

Spørgsmålet er, om din virksomhed har de rette forudsætninger for at komme igang ?

Digital transformation handler om innovation og udvikling. Men der er en stribe forudsætninger for at lykkes. Nogle forudsætninger handler om teknologi - men de fleste af forudsætningerne handler om mennesker.

Få kortlagt dine forudsætninger for digital transformation

Med Kleans modenhedsradar får du, på baggrund af dine besvarelser af 35 spørgsmål, et billede af dine forudsætninger for at lykkes med digital transformation. Samtidig får du en snak med os om, hvordan du kan arbejde med de svageste forudsætninger.

Du skal afsætte ca 10 minutter til at besvare spørgsmålene, samt en time til en snak om kortlægningen.

Kleans digitale modenhedsradar er baseret på viden fra MIT og Capgemini, kombineret med vores egne erfaringer med digitale projekter gennem 10 år. Radaren arbejder bl.a. med temaer som strategi, lederskab, organisation og kultur.

Din virksomheds modenhed angives som koblingen mellem jeres evne til at implementere ny teknologi, i forhold til jeres evne til at få forretning ud af teknologierne. Jeres digitale modenhed er ikke et absolut tal, men et udgangspunkt for jeres videre arbejde med digital transformation. 

Kontakt Ole Østergaard for at høre nærmere.

Maritim omstilling med klare pejlemærker for Aarhus Havn