Vi kører drift og videreudvikler din digitale platform

Din digitale platform opfylder sit formål. Du har mindre udviklingsopgaver og ønsker at sikre den løbende drift og kvalitetssikring.

Website for AOF Vendsyssel

Klean har i alle store og mindre leverancer kvalitetssikring som en fast komponent. Vi tester ved hver leverance for bl.a. de browsertyper, vi er blevet enige om, løsningen skal virke på i forhold til laptop, tablet og mobil.

Elementer i denne ydelse er:

  • Udvikling
  • Optimering
  • Hosting
  • Udvikling
  • Kvalitetssikring
  • Metode og proces (agil)
  • Projektledelse
Små skridt har skabt et digitalt kvantespring for AOF Vendsyssel