Hvad er dine digitale udfordringer?
Inviter dig selv til en uforpligtende snak og en kop god kaffe.

70 20 27 97

Faciliter digitalt samarbejde med effekt

Succesfuld digital transformation er først og fremmest et mindset og en samarbejdsmodel, der bevæger forretningen mod at nå enkle og klare målsætninger. Strategien er lig med en handlingsplan, der gennemfører de projekter/opgaver, der er udpeget som forretningskritiske.

Start med at sætte retning

Du bør altid starte med at have en ide om, hvor du vil henad med et digitalt tiltag. Det kan være så konkret som at ville fordoble online B2B omsætningen, det kan være en kraftig opgradering af brugeroplevelsen i din e-shop for at højne konverteringen, det kan være at skabe en platform for fremtidig digitalisering, fordi du slet ikke er digital i dag eller automatisering af bestemte dele af online håndteringen, som i dag gøres manuelt. Det vigtige er at sætte en retning og være bevidst om, at selvom retningen er konkret, kan det være godt ikke at gøre den til et for fast mål, da udviklingen undervejs kan vise sig at ændre og måske overgå dine målsætninger.

Så alt for stramme målsætninger kan være en faldgrube, som giver  tunnelsyn og blokerer for de bedste løsninger. Har du mange ønsker, bør der laves en forretningsmæssig prioritering - en prioriteret ordrebeholdning - gerne i samarbejde med en leverandør, som kan hjælpe med at finde den bedst mulige vej igennem kataloget af projekter, som kan rumme alle mulige teknologisk elementer og systemer fra eCommerce til PIM, over billeddatabaser, ERP, og NemID til BI og Analytics.

Klean faciliterer samarbejde i digitale projekter

Etabler et åbent mindset

Det nødvendige mindset er som udgangspunkt meget åbent. Det er fantastisk givende i digital forretningsudvikling at være  åben i sin tilgang. Forskning peger på, at 98% af de tanker, vi gør os, er ren repetition, så inden vi forfalder til at tro, vi opfinder rigtigt gode løsninger, der peger fremad, kan det være givende at minde sig selv om, at de langt hen ad vejen er bundet i gammel tankegang. Der sker ikke så meget nyt, medmindre vi nulstiller og er åbne. Her kan man hjælpe hinanden på vej. Modstand kan f.eks. være engagement i forklædning og bunde i et meget fast tankesæt.

Dernæst er det et mindset, der er teamorienteret. Ingen eller meget få af os får de mest geniale ideer alene. Taler vi om at finde digitale forretningsmæssige løsninger med effekt, er der ofte så mange discipliner involveret, at det ganske enkelt kun giver mening at arbejde i teams og ofte flere af dem i samme projekt / løsning.

Vær bevidste om samarbejdsmodellen

Når vi taler samarbejdsmodel, handler det om behovet for at skabe en struktur rundt om den dynamik, som opstår i og omkring teams.

Modellen skal imødegå en udvikling, som går stadigt hurtigere. Den skal med andre ord være omstillingsunderstøttende eller agil. Det skal være muligt at justere forventninger, behov og mål undervejs. Det er med transformerende digitale forretningsprojekter som med banebrydende arkitektur (BIG), at hvis vi kender retningen og hele tiden tager det mest meningsfulde skridt, så ender vi, hvor vi skal - også selvom det ikke helt var der, vi troede, vi skulle ende. Dette er essensen af agilitet.

Så skal modellen være veldokumenteret. Du skal sikre dig, at alle trin dokumenteres og understøttes systemmæssigt. I Klean arbejder vi med fuld gennemsigtighed i opgaver og tidsregistrering - også ud mod vores kunder. Det er en af nøglerne til den tillid, som et reelt innovativt samarbejde fordrer.

Struktur er en forudsætning for dynamik, og når teams performer allerbedst, så er det ofte fordi, de netop kan have tillid til, at den lidt løse form, agilt samarbejde ofte har, styres af en model, og resultater dokumenteres og prioriteres undervejs.

Flere leverandører, flere teams, mange ideer og en samlet løsning

Ole Østergaard, Klean

Klean faciliterer digital transformation. Vi har dokumenteret erfaring i at lave løsninger i samarbejde på tværs af leverandører, og vi har i mange sammenhænge haft rollen som digitale entreprenører.

Kontakt Ole Østergaard hvis du har lyst til at høre mere.

Følg os her