Hvad er dine digitale udfordringer?
Inviter dig selv til en uforpligtende snak og en kop god kaffe.

70 20 27 97

Derfor er det sværere at læse centreret tekst

Der er en fysiologisk forklaring på, hvorfor det er en dårlig ide at bruge centreret brødtekst frem for tekst med lige venstremargen, og det har noget med hjernen at gøre.

Skønt den kun udgør 2% af vores samlede vægt, så står vores hjerne for anvendelsen af 20-25% af den energi, vi som mennesker dagligt forbrænder. Hjerneprocesser, herunder bevidst tænkning, som er en meget lille del af det, der foregår i hjernen, er fysiologisk set dyre, og derfor er der meget biologisk logik i at undgå dem så meget som muligt.

Af den årsag har evolutionen indrettet vores hjerne som en maskine til genkendelse af mønstre. Når vi sanser noget i vores omgivelser, bliver indtrykket først automatisk og ubevidst tjekket for, om det ligner noget, vi har set før. Gør det det, koster det mindst energi bare at antage, at det er det samme. Ligner det noget nyt, skal der en eller anden form for ekstra processering til, og det koster energi.

Det processuelt “svære” ved en brødtekst er skiftet mellem linjerne: at registrere slutningen på den aktuelle linje, lokalisere starten på den næste, og starte den videre læsning dér.

Her hjælper den lige venstremargen ved hele tiden at starte det samme sted, det skaber et forudsigeligt mønster. Et enkelt blik på hele blokken etablerer forventningen om mønsteret, og efter første linjeskift er det bekræftet: læsningen kan fortsætte uden problemer, og man kan koncentrere sig om indholdet.

Den centrerede tekst, derimod, kræver at blikket efter hver linje skal gen-orientere sig. Mønsteret er, at der ikke er noget mønster i, hvor næste linje starter. Derfor kræver det mere energi at læse en centreret tekst, din læser bliver træt (jo!), tempoet falder, der bliver læst mindre og efter al sandsynlighed er genkaldelsesgraden også lavere.

Så måske ser den centrerede brødtekst godt ud i designudkastet med Lorem Ipsum-tekst, men ude i virkeligheden er den som hovedregel en dårlig ide.

Følg os her