Af Jesper Sørensen

Opskrift på cookies, som giver ro i maven

Tidligere var det tilstrækkeligt, at du gjorde besøgende på dit website opmærksomme på, at du bruger cookies. Med Persondataforordningen (GDPR) skal du være opmærksom på, at cookies som kan identificere en konkret person anses for at være personoplysninger - og derfor har du brug for at være i bedre kontrol end før.

På skæringsdatoen for Persondataforordningen - d. 25. Maj 2018 - skulle EU’s ePrivacyforordning, som bl.a. omhandler cookies, egentlig også være trådt i kraft. Medlemslandende er dog endnu ikke enige om det samlede regelsæt, så det trækker ud.

Men det betyder ikke, du bare skal læne dig tilbage og vente på en beslutning. Du bør allerede nu sikre, at dine besøgende og kunder giver samtykke for cookies, inden du gemmer de små tekstfiler på deres devices.

Det kan lyde bøvlet - det er det ikke nødvendigvis. 

Der findes gode services på markedet, som håndterer både cookie-scanning og samtykke - også hvis du ønsker at tilbyde dine kunder at give samtykke til f.eks. statistik-cookies, men ikke til marketing-cookies.

Hos Klean har vi implementeret en af disse services på både vores eget og en stribe kunders websites. 

Erfaringen er, at det tager under en dag at implementere løsningen (længere hvis dit website anvender rigtigt mange cookies), som efterfølgende næsten vedligeholder sig selv. Det er også vores erfaring, at selvom du tilbyder dine kunder at fravælge f.eks. statistik- eller marketing cookies, så er der i praksis under 1% som gør det. Resten siger ‘OK’ til dine cookies, præcis som før.

Skulle en kunde vælge at sige nej tak til f.eks. marketing-cookies, fungerer websitet stadig fint, omend der er elementer, man ikke kan se - fordi de så vil gemme en cookie hos kunden. Et eksempel er embedded video fra Vimeo eller Youtube, som ikke vises, hvis man siger nej tak til marketing cookies.

Har du så dit på det tørre ? Måske. Ingen ved endnu, hvordan det endelige regelsæt lander. Men du er godt på vej, fordi du giver dine kunder et valg. Og mon ikke de omtalte services justerer deres funktionalitet i forhold til reglerne, når de engang vedtages?

Læs evt. også FDIH's vejledning til cookies