Innovative forretningsmodeller

Nogen bygger læhegn. Andre bygger vindmøller. Fysisk detailhandel er presset af online detailhandel. Med online detailhandel har vi fået adgang til endeløse hyldemetre. Vi kan købe hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Hvis vi ikke kan købe det lokalt, så kan vi købe det på nettet. Det presser de fysiske butikker. 

Engang havde man ismejerier, hvor man kunne købe sine mejeriprodukter. Ismejeriernes forretningsområde var alle dem, der kunne nå hjem med varerne, inden de gik i fordærv. Ismejerierne kunne på den måde ligge 400 meter fra hinanden, men leve i bedste velgående, fordi befolkningstallet tillod det. Man handlede simpelthen bare hos det ismejeri, der lå tættest på ens hjem. I dag er det anderledes. Hvis man ikke kan få fat i den skjorte, man gerne vil have, så får man den leveret. Om det er fra Canada eller Tyskland betyder ikke så meget. 

Og hvad skal den fysiske detailhandel så gøre ved det? Kommer de overhovedet til at overleve? Ja, man kan bygge læhegn eller vindmøller. Og fysiske butikker kan faktisk noget, som det online markedet ikke kan. 

Martin Frederiksen holdt på Klean Masterclass 2018 oplæg om, hvilke udfordringer detailhandlen står overfor, og hvordan teknologi kan være med til at løse dem – og endda optimere forretningen.

Martin Frederiksen

Martin Frederiksen fortæller om innovative, digitale forretningsmodeller anno 2018, med udgangspunkt i detailbranchen.