Hvad er dine digitale udfordringer?
Inviter dig selv til en uforpligtende snak og en kop god kaffe.

70 20 27 97

Proces og Projektstyring

I målet om at opnå alle fordele ved en god og synlig proces, er processtyring fast forankret hos alle i Klean. Vi sammensætter nøje udvalgte teams på tværs af organisationen – altid tilpasset det enkelte projekt.

 

Vi arbejder med store projekter på +2500 timer og mindre projekter på få hundrede timer. Med stor variation af projekter optimerer vi løbende på vores proces.

Minimum Viable Solution

Hvad er den mindst mulige løsning, vi kan lancere? Det spørgsmål stiller vi forud for enhver ny opgave. Spørgsmålet bygger på Minimum Viable Solution (MVS) og identificerer den variant af produktet, som ved mindst mulig indsats får størst mulig succes. 

Filosofien er, at jo før vi kan lancere den ”mindst mulige” løsning, jo før kan løsningen skabe værdi for dig som kunde. Med MVS er vi skarpe på alle krav og dele i løsningen, og når løsningen er i brug, videreudvikler vi frem mod at forbedre brugsoplevelsen og derigennem konverteringen på websitet.

Scrummaster Thomas Wosylus forklarer fordelene ved scrum samt Minimal Viable Solution:

 

Agile metoder

Vi får det bedst mulige produkt, når vi bygger simple løsninger og forbedrer dem gradvist. Verden omkring et produkt påvirkes af eksempelvis nye teknologier, skiftende krav og konkurrerende produkter, og gennem årene har vi gang på gang leveret den bedste løsning ved hensyntagen til disse skiftende forhold.

Vores processer bygger på det agile manifest. Ofte taler vi om Scrum, selvom sandheden er, at de færreste af vores projekter egner sig til denne arbejdsform. I de fleste processer håndplukker og benytter vi os dog af flere af terminologierne og processerne fra Scrum, så vi får produceret de rigtige opgaver hurtigere og mere præcist end ved lineær projektstyring. 

I længerevarende udviklingsforløb arbejder vi i korte iterationer, typisk på 2-4 uger. Efter hver iteration afleveres færdig funktionalitet, og vi prioriterer i fællesskab, hvilken funktionalitet vi skal fokusere på i den kommende iteration. Det betyder, at selvom der oprindeligt var lagt 'en plan', så kan ændringer i/hos markedet, konkurrenterne, teknologien etc. gøre, at vi i fællesskab ændrer prioriteter undervejs. Det er en af de store styrker ved at anvende agile metoder i digitale udviklingsprojekter.

Scrummaster Thomas Wosylus fortæller om scrum og sprints:

Team og roller

Vi sammensætter projektteamet, sådan at alle nødvendige kompetencer er tilstede. Det afgørende er, at du (og evt. andre fra din organisation) er en del af projektteamet, og det er teamets fælles ansvar at nå i mål med opgaven.

Teamets sponsor er måske dig - måske en chef i din organisation. Som oftest er sponsoren en del af styregruppen, hvis vi i fællesskab vælger at etablere en sådan.

Produktejeren kan være dig eller en kollega fra din organisation, men det kan også være en forretningsudvikler hos os, som får opgaven med at definere, beskrive og prioritere funktionaliteten på jeres nye hjemmeside eller app.

Scrummasteren - eller den digitale projektleder - er din primære kontakt, hvis opgave det er at sikre mest mulig fremdrift i projektet samt at overvåge kvalitet, budget og roadmap.

Det typiske udviklerteam består af frontend udviklere, backend udviklere samt tester, og i langt de fleste tilfælde er også vores digitale designer og vores UX specialist en del af teamet.

Scrummaster Thomas Wosylus fortæller om teams og roller i scrum:

Du er en del af teamet

Ét af Kleans særkender er, at du (og evt. nogle af dine kolleger) er en del af teamet. Dine beslutninger og prioriteringer er afgørende for teamets performance og den færdige løsning.

Det samlede team består typisk af:

  • Sponsor (dig eller en anden i din organisation)
  • Produktejer (dig eller evt. en fra Klean)
  • Scrummaster / projektleder
  • Digital designer
  • UX'er
  • Frontend udviklere
  • Backend udviklere
  • Testansvarlig

Scrum i hverdagen

Det agile mindset er en del af Kleans DNA. Det betyder, at vi både arbejder agilt i det enkelte projekt, men også at vi - helt overordnet - anvender begreber og processer fra scrum. F.eks. har vi jævnlige 'retrospekts', altså evaluering af proces, hvor der tages initiativ til forbedringer.

Scrummaster Thomas Wosylus fortæller om retrospekts og scrum i hverdagen:

 

Kleans bog om scrum

For nogle år siden skrev vi Kleans bog om scrum. Naturligvis som en iterativ proces.

Du kan downloade bogen gratis her.

Følg os her