Hvad er dine digitale udfordringer?
Inviter dig selv til en uforpligtende snak og en kop god kaffe.

70 20 27 97

Digital strategi

Mens de fleste virksomheder har en overordnet strategi, oplever vi, at ganske mange ikke har en plan for, hvordan digitale platforme og medier skal understøtte strategien. Også her, er vi stærke på rådgivning.

 

 

Hvad er digital strategi

Virksomheder arbejder traditionelt ud fra en forretningsstrategi. Den forholder sig bla. til forretningens kompetencer, ydelser og forventning til placering og resultater i markedet nu og med en vis tidshorisont. 

En væsentlig del af forretningsstrategien handler i dag om, hvordan digitale platforme, e-commerce, automatiseret markedsføring, sociale medier, forretningssystemer (ERP, HR, BI), dataflow og processer understøtter forretningen bedst muligt.  

Det handler om at have en digital vision med en konkret handlings- og køreplan, der udmønter sig i forretningsmæssige resultater – en digital strategi.

 

Digital strategi som forløser af uudnyttet potentiale

Hos Klean er vi overbeviste om, at der i enhver virksomhed er et uudnyttet potentiale. 

Det er vores fornemste opgave, sammen med dig, at forløse en del af dette potentiale via digitale løsninger i spændet mellem salg, markedsføring og forretning.

Vi arbejder helhedsorienteret med fokus og kernekompetencer inden for strategisk sparring og digital konceptudvikling. 

Vi arbejder bredt med digitale medier og platforme, og har mange års erfaring i implementering af disse for både danske og internationale virksomheder - i privat og offentligt regi. Vores erfaring gør os i stand til at vurdere både potentiale og risici, når digitale platforme og medier skal understøtte din forretningsstrategi.

Kom godt igang

Brug os til at udarbejde eller komme skridtet videre med din nuværende digitale strategi og til at udvikle designs og forretningsfremmende digitale koncepter på tværs af din organisations værdikæde. Skab bedre organisatorisk sammenhængskraft, stærkere branding og øget salg. 

Lad os sammen lave en plan for at bygge digital bro mellem den forretning du er i dag, og den forretning du ønsker være i morgen.

 

Kontakt Ole Østergaard

Har du spørgsmål til digital strategi, eller måden Klean arbejder på?

Kontakt Ole Østergaard:
ole@klean.dk
24 63 01 92

Følg os her