Hvad er dine digitale udfordringer?
Inviter dig selv til en uforpligtende snak og en kop god kaffe.

70 20 27 97

Brugervenlighed. Både for dine kunders og for din skyld

Tålmodigheden med websites i dag er kort og oplever din bruger problemer og vanskeligheder på websitet kan end ikke den bedste teknik eller det flotteste design afhjælpe en dårlig brugsoplevelse. Der kan altså være penge at tjene ved at sikre sig, at dine kunder synes din platform er let at bruge.

 

 

Brugeroplevelse (User Experience, eller UX)

Brugeroplevelsen er afgørende for succes med din digitale platform, uanset om det er et hjemmeside, en App eller andet. En dårlig brugeroplevelse giver intet salg eller engagement, din kunde eller bruger forlader dig, kommer ikke igen og omtaler dig i værste fald negativt. Den gode brugsoplevelse øger dit salg, brugernes engagement stiger, du har mulighed for at blive kundens foretrukne, og dit forspring til dine konkurrenter stiger.

Det er f.eks. dårlig brugsoplevelse, hvis du ikke kan finde rundt på en hjemmeside, måske fordi menu og struktur er uigennemsigtig. Komplicerede indtastningsforløb har også en høj risiko for at give en dårlig brugsoplevelse - især på små skærme. 

Den gode brugsoplevelse handler om at gøre din forretning eller ydelse let tilgængelig, på brugerens præmisser snarere end på teknikkens præmisser. 

 

Best practice, erfaring og brugertests

Facitlisten til ‘god UX’ findes ikke, men best practice, erfaring og brugertests med målgruppen danner et godt udgangspunkt for de fleste websites i planlægningsfasen.

Procesmæssigt ved vi, at der skabes størst værdi ved at brugerteste allerede på skitseniveau og igen efter implementering. Uanset best practice, og uanset hvor meget erfaring vi har, vil vi kunne optimere brugsoplevelsen - og dermed kundens tilfredshed og konverteringsevne.

Best practice og erfaring er afgørende for et godt udgangspunkt. Vi holder os konstant orienteret om internationale undersøgelser og ekspertudsagn. Og vi udbygger hele tiden vores egen erfaring med brugertests på alle typer løsninger.

 

UX Expert review

Konverterer dine brugere ikke - eller kommer de ikke igen, kan det være tegn på, at deres forventning ikke indfries. Et Expert review er oplagt for at afdække uhensigtsmæssigheder og vanskeligheder, baseret på best practice og erfaring. Vores expert reviews indeholder desuden løsningsforslag til at forbedre brugsoplevelsen. I forbindelse med implementering af løsningsforslag, bør disse brugertestes.

 

Tænke Højt test

Brugertests behøver ikke at være en lang og dyr proces. Ofte kan få og korte tests med brugere i din målgruppe afsløre lige så meget, som store forkromede undersøgelser. Vi bruger i vid udstrækning 'Tænke Højt Tests' , hvor brugere får stillet en række opgaver, som løses samtidig med at vi optager både udsagn og handlinger. 

 

Kortsorteringstest

Hvordan bestemmer vi os for den bedst mulige struktur på din hjemmeside? Du har sikkert en mening, som nok er farvet af din hverdag. Vi har sikkert en anden mening, fordi vores ståsted er anderledes. En valid metode, som ikke bygger på hverken din eller vores mavefornemmelse, er kortsortering. Helt enkelt går det ud på, at navngive alle sektioner på din hjemmeside, og lade brugere sortere sektionerne, så de giver mening. Og der skal som regel ikke ret mange brugere til, før der viser sig klare tendenser og præferencer.

Kontakt os og bliv klogere på, hvordan vi gør dine kunder glade(re)

 

Følg os her