Er digital transformation rød, blå eller violet?

Det har som bekendt altid været svært at spå om fremtiden. Corona har ikke gjort det lettere.

Jeg håber, du nyder sommeren og snart har mulighed for snart at holde lidt sommerferie. Måske skal du ligesom jeg tilbringe den i Danmark med god tid til ro, afslapning og refleksion.

For noget tid siden læste jeg i finans, at transformation er blandt de mest omtalte emner – efter Corona naturligvis.

Hos Klean arbejder vi med digital transformation. Mange vil nok sige, at kernen i vores kundeprojekter er teknologi. Teknologi er helt sikkert en kerneydelse hos os. Men ligesom det er samspil og musik, der kan transformere stemninger - ikke et klaver og en guitar i sig selv - så er det transformerende i projekterne i høj grad menneskers evne til at samarbejde om at skabe værdi med teknologien. Ikke teknologien i sig selv. Det er samarbejdsformer, som er tilpasset den virkelighed, vi står i. 

Under corona har den virkelighed været præget af større usikkerhed, end vi har set længe. Hvad karakteriserer en god samarbejdsform i sådan en tid?

Strømninger

Hvis man kigger på, hvad medier er fyldt med, så er det to klassiske tilgange, som ofte beskrives med en impuls til enten at skærme sig eller udnytte kraften, når forandringsstormen raser. Jeg synes, at det mange gange bliver med en tone af ’se nu at komme igang’ med at prøve noget nyt. 'Nu må du ikke vente for længe'.

De peger også på en kendt udfordring for etablerede virksomheder. Hvordan er vi innovative og nytænkende samtidig med, at vi holder butikken kørende? Innovationskonsulenter taler om et blåt innovativt og eksperimenterende mindset (vi prøver det her og ser, hvad det giver os) over for et struktureret planlæggende og målstyret mindset (vi skal kende planen og vide, hvad vi får ud af det, inden vi går igang). 

Mange skæve og måske værdifulde ideer er dødfødte i et fuldt rødt planlæggende mindset. Omvendt kan et fuldt blåt eksperimenterende mindset virke alt for kaotisk og give voldsomme diskussioner (øget usikkerhed). Muligheden ligger et sted mellem de to tilgange. Man kan kalde det en helhedstilgang.

Hvordan gør man?

Jeg tror, det første, man gør klogt i er, at erkende sin usikkerhed (hvis den er der) og sit eget reaktionsmønster på usikkerhed. Hvad er det for tanker og følelser, der er på spil? Det kan lyde langhåret, men jeg mener, det er vigtigt at forstå, hvorfor min impuls er, som den er. Den er ikke nødvendigvis rationel. Jeg tror, at det at kunne se det lidt mere klart giver et større rum for handling. Det er jo ikke unormalt, at meget af det vi står overfor sætter et par tanker igang om, hvorvidt der er et job i morgen. Men hvis man ubevidst handler på baggrund af den bekymring, så hæmmer det kreativiteten, klarsynet og forretningsmulighederne.

Der kan være uvant at se usikkerheden i øjnene og endnu mere uvant at dele bekymring med kolleger og medarbejdere. Det er en kontraintuitiv tilgang - det kan føles som at blotte sig - sårbart. Men det er virkeligt og autentisk. Den amerikanske forsker Brene Brown taler ligefrem om, at den type sårbarhed er en forudsætning for innovation (som kunne være kandidat til en tredjeplads på listen over årets ord).

Med afsæt i sådanne erkendelser kan man reflektere over ‘hvad der skal til’. Hvad vil et grundlæggende rigtigt og godt træk være i den situation, vi står i? Det kan være ideer, du aldrig er kommet videre med, det kan være justering af organisationen, det kan være rigtigt mange ting. Lad os antage, at der ligger en god ’blå’ mulighed, som er svær at komme videre med, men du har en god fornemmelse af potentialet.

Lad os ligeledes antage, at du er bekymret, fordi det koster penge at handle på det, og du jo ikke kan være sikker på resultatet. Det kræver mod - du er helt ærligt bange for om det går. Det kender jeg i alle tilfælde selv. Jeg tror, den del igen handler om at tage åbne snakke med potentielle samarbejdspartnere og italesætte muligheder og bekymringer. Vi kan se, at i de projekter, hvor den dialog lykkes, kan vi langt de fleste gange finde veje, hvor kundens interesse i at prøve noget med en vis tryghed og vores passion for digital omstilling og innovation kan mødes og gå hånd i hånd.

Men vi er nødt til at forstå hinandens dybere behov, hvis det skal lykkes. Og forudsætningen for det er, at vi forstår os selv og tør at være åbne om det. Det handler, så vidt jeg kan se, om, at vi sammen stræber efter at placere os i feltet mellem blåt og rødt. Der kan vi balancere behovet for udvikling og tryghed. Finde et kreativt mod - sammen.

Hos Klean har vi i konkrete projekter arbejdet med meget langsigtede planer (rødt mindset - behovet for kommunikation, struktur, respekt for medarbejderes tid, resultatorientering) og en agil tilgang til produktudvikling (blåt mindset - fleksibel ramme for indhold). Dette indebærer også alternative tilgange til økonomi afhængigt af kundens behov for sikkerhed. Det kan f.eks. være fast pris på proces og større fleksibilitet på udvikling, hvor der så er kraftig involvering af kundens organisation (som i sig selv er risikominimerende og iøvrigt en svær men vigtig disciplin i kulturforandring, som disse projekter også er).

Alle projekter har sit særpræg, og som jeg antyder, må du tilpasse efter virkeligheden. Det virker. Erkendelse og åbenhed er en direkte vej til opbygning af tillid, som i sidste ende er den ene faktor, der kan reducere den høje kompleksitet, der er, når mennesker og teknologi skal spille sammen.

Inspiration

Hvis du er interesseret i inspiration til din digitale forretningsudvikling, stiller vi selvfølgelig meget gerne op. Du kan også kigge på vores Masterclass, som er født på en ide om at give inspiration til dit og mit mindset (igen i år er den udsolgt, men vi kører med venteliste).

Jeg kan anbefale Lotte Svalgaards bog 'Elefanten i rummet'. Den handler om at sænke barrieren for at tale om nogle af de ting, vi normalt har svært ved at italesætte, men som tit styrer vores samarbejde. Lotte er iøvrigt en af de forfattere, du kan møde og have dialog med i Klean Book Lounge – en bogklub tilpasset 2020 i en tid med Corona. Den er et af vores egne eksperimenter for at blive klogere sammen med dem, der gerne vil være med. Kig ind på klean.dk.

Du kan også prøve at se Netflix serien The defiant ones. Det handler om Dr Dre og Jimmy Iovines liv og samarbejde frem mod salget af Beats by Dr Dre til Apple i 2014 for 16,5 mia kr. Et sted i dokumentaren siger Iovine, at angst er en voldsom kraft. Han har i sine tidlige år altid haft det svært med at falde på plads i sin rolle. En dag bliver han lidt ubelejligt inviteret hen i studiet for at passe telefon. Han møder modvilligt op, og der sidder en af hans kolleger med John Lennon, som gerne vil have ham ombord. Der faldt tingene på plads. Som han siger “ Jeg lærte at vende angsten fra modvind til medvind". Resten er historie, som vi alle ved.

Til allersidst et lille kuriosum: Slår man op i farvernes betydning, kan man se, at kombinationen af blå og rød er violet. Violet fremmer efter sigende en harmoni mellem det åndelige og det fysiske.

Harmoni mellem tanke og handling. 

Måske virkeligheden mere end nogensinde kalder på netop det?