Fundament for ambitiøs omsætningsvækst

Teknologi alene kan ikke skabe en succesfuld E-handelsforretning. Derfor arbejdede Bent Brandt målrettet med at skabe et fundament, som sikrer forbindelsen mellem teknologi og mennesker. Et fundament som har medvirket til at udvikle både organisation, processer og platform

VÆRDI
Kortlæggelse af bl.a. værdiskabelse, systemlandskab, organisation og interne processer

KUNDE
Bent Brandt

SERVICE
Indsigt

KUNDEANSVARLIG 
Ole Østergaard

I 2018 lancerede vi den 3. version af Bent Brandts E-handelsplatform. Relanceringen var initieret af valget mellem en systemopgradering eller udvikling af en helt ny platform. Bent Brandt valgte det sidste, og så det som en anledning til at sætte nye muligheder i spil som driver for en ambitiøs omsætningsvækst.

Hos Bent Brandt gør man alting ordentligt

Arbejdet med at skabe det bedst mulige fundament for den forretningskritiske E-handelsplatform er ingen undtagelse.

En ambitiøs målsætning om omsætningsvækst kan ikke løses med teknologi alene. Teknologien løser ikke noget, hvis den ikke forbinder de mennesker som skal bruge platformen, med de mennesker, som driver platformen.

Derfor arbejdede Bent Brandts interne projektgruppe tæt sammen med Klean og andre eksterne rådgivere om at kortlægge bl.a. værdiskabelse, systemlandskab, organisation og interne processer for at sikre det bedst mulige samspil med de kunder og samarbejdspartnere, som man i forvejen kender rigtigt godt.

I processen blev der bl.a. arbejdet med spørgsmål som

  • Hvor skaber vi allerede værdi - og hvor er potentialerne?
  • Hvordan skaber vi en agil platform, som giver flere muligheder end begrænsninger?
  • Hvordan skaber vi en proces for anvendelse af nye teknologier?
  • Hvordan sikrer vi, at vores egen organisation kan understøtte de nødvendige forretningsgange og processer?
  • Hvordan sikrer vi en god styringsmodel (governance)?

Resultatet

Resultatet af denne proces blev afsættet til både udvikling og drift af den nye digitale platform, men også til organisatoriske og systemmæssige initiativer, som skal medvirke til at sikre hele værdikæden og den ambitiøse vækstplan.

Fundamentet sikrer sammenhæng mellem den digitale platform, kunderne, interne systemer og den interne organisation.

Har du brug for hjælp til at skabe det rette fundament?

Kontakt Ole