Af Ole Østergaard

Digitalt: Manglende strategisk kobling og ringe digital tilpasningsevne er to sider af samme sag.

Vi er for tiden glade for at være ude til en del møder i danske virksomheder. Noget af dialogen baserer sig på vores digitale potentiale-radar, som er et rigtigt godt redskab til dels at få et overblik over virksomhedens digitale status og dels at kaste lys over nogle af de sammenhænge, som daglig drift af og til har en tendens til at overskygge.

Vores radar (baseret på virksomhedens input) peger ofte på en del muligheder i organisatorisk og kulturel henseende, og det ser for os ud som om, at manglende handling kan hænge sammen med en relativ svag kobling af digitale tiltag til den overordnede forretningsstrategi.

Da vi for nylig nåede til den del af snakken, var svaret kort og godt - "jamen der er ikke nogen kobling i dag". Dette er langt fra et enestående udsagn og vidner blot om, at det stadig er vanskeligt at finde opskriften, der binder de digitale initiativer sammen med det større billede. Digital knopskydning er stadig hverdag mange steder i små/mellemstore virksomheder.

Der tales en del om tilpasningsevne som nøgleordet, når det gælder at høste forretningsfordele af investeringer i teknologi. Virksomhedens tilpasningsevne - som igen handler om organisationens, medarbejdernes tilpasningsevne. Men ligesom så mange andre ord, der mere eller mindre præcist peger på, hvad effektfuld digitalisering kræver, så er det en anden sag, hvordan man får skabt handling. Hvordan forbedrer man f.eks. sin tilpasningsevne?

Hvis man virkelig vil sikre tilpasningsevnen til en digital virkelighed, så tror jeg, organisation og kultur er helt afgørende. Her kommer man ind i et opgør med en traditionel kassetænkning, som er meget svær at bryde med, hvis man er skolet forretningsmæssigt og organiseret under en industrialiseringstankegang. Den smidighed i tilpasning til markeder, som web og digitalisering medfører, kræver en anderledes dynamisk organisering.

Hvis vi forsøger at folde strategisk kobling ud, tror jeg, nøgleordet er forenkling. Den samlede kæde af parametre, der spiller ind, såsom strategi, lederskab, organisering, kultur, forretning, teknologi, økonomi, er ganske enkelt kompleks. Men at kortlægge dynamikker og så bryde ned til meget enkle skridt/initiativer, som i sidste ende har effekt i hele kæden, og som er forankret i et digitalt team, der tænker strategisk fra dag til dag, synes at være en farbar vej til sammenhæng.

Rent metodisk lægger den vej sig opad en mere innovativ tankegang. Den digitale strategi bliver således en daglig øvelse i tilpasning hos et hold, der formår at arbejde smidigt sammen med resten af organisationen og skabe øget tilpasningsevne og dermed transformation.

Jeg så et inspirerende citat med udgangspunkt i det gamle “Giv en mand en fisk, og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.”

Oversat til digital strategi blev det til noget i retning af: “Skab en digital strategi der bestræber sig på at give dig en roadmap, og din virksomhed har arbejde til en dag. Form et handlekraftigt digitalt team, der kan tænke strategisk i en fleksibel organisation, og din virksomhed har arbejde for livet”.

Dette rummer både et bestemt syn på sammenhæng mellem strategi og digitalisering, og det stiller krav til fleksibilitet og tilpasningsevne i organisationen. Der er tale om en samlet bevægelse.

Det kræver i høj grad, at du er i stand til at sætte digital retning - og her kommer potentiale-radaren ind i billedet. Så er vi tilbage ved formålet med mødet, jeg indledte med.