Af Jacob Bredvig Larsen

Det åbne strategiRUM

At være i stand til at skabe rum til menneskers ærlige og autentiske udfoldelse er ikke bare sådan lige - hverken på tværs af medarbejdere eller forretningsforbindelser.

Ikke desto mindre var det netop sådan et RUM, der opstod til tredje udgave af denne sæsons Klean Masterclass. Her blev nemlig ikke blot åbnet en dør til det fysiske strategiRUM. Dagens speakere formåede desuden at skabe en ganske særlig stemning, som man måske bedst af alt kender den fra et omklædningsRUM inden for sportens verden, hvor en vis form for løssluppenhed og åbenhed er kutymen. 

Referencen til det sportslige stopper ikke her. For med fokus på holdet i en organisation og ikke mindst den rette holdsammensætning, tog CIO Jan topp og Erhvervspsykolog, Benedicte Maul os igennem, hvordan man sætter en klar retning og sikrer, at samtlige medarbejdere arbejder frem mod et fælles mål. For at lykkes som hold er det uhyre vigtigt at samle de rigtige mennesker i det samme rum. For som Jan Topp formulerede det i relation til afklaringen af ambitionsniveau for digitaliseringen, som en forudsætning for at skabe det rigtige udgangspunkt i det strategiske rum:

”Man kan ikke spille i superligaen med et serie 3 hold.”

Jan Topp

Og hvordan er det nu lige; handler det om at få sammensat det rigtige hold som det første, når man som ny leder indtræder i en organisation for dernæst at få alle spillere til at spille sammen? Eller handler det om at få det bedst mulige ud af de spillere, man har på det hold, man overtager, og først derefter kigge på tilføjelser til truppen? Svaret vil formentlig være individuelt fra organisation til organisation og fra leder til leder. Men mest af alt kommer det an på, hvor lang tid man har til at få skabt de ønskede resultater.  

Fælles for begge vores speakere var det særlige fokus på transformation, når det handler om strategi. Jan Topp havde fokus på den digitale transformation og det strategiske arbejde, der ligger i at få et hold til at løbe i samme retning samtidig med, at der skabes rum til ændringer i forretningen og måden, der arbejdes på. Benedicte Maul havde fokus på den fysiske og mentale transformation blandt medarbejderne i en organisation med henblik på at skabe forandringer og vedvarende økonomiske resultater. Takket være en vedvarende udvikling hos både medarbejdere, men også i selve virksomhedskulturen. 

Særligt under Benedictes indlæg blev dagens Masterclass deltagere inviteret ind i det åbne strategiRUM og inddraget på en særlig måde, som på forunderlig vis skabte en samhørighed blandt Masterclass deltagerne. En samhørighed, der afstedkom en tydelig interesse for hinandens synspunkter inden for strategirummet, som fortsatte yderligere efter eftermiddagens slutfløjt.