Maritim omstilling med klare pejlemærker

Aarhus Havn er en stærk og stolt del af det maritime Danmark. Nye teknologiske muligheder i branchen påvirker havnen. Aarhus Havn har derfor valgt Klean til at hjælpe med at etablere en strategisk retning med udgangspunkt i eksisterende forretningsmål.

Tydelige pejlemærker og modenhed med Kleans Digitale Modenhedsradar

Tydelige pejlemærker og modenhed

Al navigation handler om at vide, hvor du er og sætte en kurs. Aarhus Havn har sat en digital kurs med fem pejlemærker. De er kortlagt gennem en proces, hvor vi involverede en del af Aarhus Havns organisation. Vi bad dem besvare Kleans Digitale Modenhedsradar. Herefter har de udpeget de centrale pejlemærker i arbejdet med digitalisering. Opgaven handler om at få mest muligt ud af arbejdet med data. En anden opgave handler om at sikre bred forståelse og synlighed af investeringer som en del af forandringsarbejdet.

Forbind pejlemærker og strategi

Undersøgelser viser, at hvis virksomheder kobler digitale indsatser med deres forretningsmodel, så er sandsynligheden for at skabe værdi højere. Aarhus Havn har dels arbejdet med at opnå en fælles forståelse af forretningsmodel, kunder og kunderejser og dels at sammenkoble dem med pejlemærkerne og den overordnede strategi. Vi har sammen lavet en oversigt over hele systemlandskabet for at skabe et fælles sprog og forståelse omkring IT.

Klean forbinder pejlemærker og strategi sammen med Aarhus Havn

Mindste skridt med mest mulig effekt

De mest digitalt modne virksomheder går struktureret frem efter en metode, hvor de iværksætter mindre forsøg. Hvis forsøgene virker, kan vi skalere dem hurtigt. Hvis ikke de virker, lægger vi dem væk. Det sidste er ikke en fiasko, men vigtig erfaring.

Aarhus Havn og Klean har arbejdet med, hvilken forretningsmæssig værdi havnen ønskede sig. Derfra har vi arbejdet mod egentlig funktionalitet, der kan skabe ønsket værdi. Vi har prioriteret tiltagene efter, hvor Aarhus Havn kan gøre mindst muligt med størst mulig effekt.

Fakta

Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn med en central beliggenhed – internationalt og på hjemmemarkedet. Aarhus Havn har et stort rutenet med flere ugentlige forbindelser til havne i hele verden via 15 rederier. Havnen anløbes af verdens største containerskibe fra Maersk Line og MSC, og den befinder sig godt i international konkurrence med containerhavnene i bl.a. Tyskland og Holland. World Economic Forum har netop vurderet danske havne til at være verdens 6. mest effektive.

”I samarbejde med Klean har vi fået lavet en forandringsramme. Den giver os muligheden for i billeder at tale sammen om, hvor vi vil hen, og hvad det kræver at komme der” Henrik Munch Jensen, Økonomichef Aarhus Havn
Sammen med Klean har Aarhus Havn fået lavet en forandringsramme

Skal vi drøfte din virksomheds digitale retning?

Kontakt Ole Østergaard

Andre rådgivningsprojekter

Prototype af ny digital service til Greenland Travel

Greenland Travel

Prototype af ny digital service - på bare fire dage

Fra ide til detaljeret prototype på ganske få dage.

Små skridt har skabt et digitalt kvantespring for AOF Vendsyssel

AOF Vendsyssel

Små skridt har skabt et digitalt kvantespring

Åbent samarbejde og klar rådgivning flytter AOF Vendsyssel fra traditionel kursusudbyder til en meningsfuld uddannelsesforretning. 

AOF Vendsyssel - Historier om viljen til at hjælpe andre mennesker med at dygtiggøre sig

AOF Vendsyssel

Vi har så mange gode historier at fortælle, men vi fik dem ikke ud

Hjertet på rette sted, en visionær ledelse og en lang række gode historier om viljen til at hjælpe andre mennesker med at dygtiggøre sig.