Stoler du på din digitale leverandør?

I et digitalt projektsamarbejde går det sjældent ud af en lige snor. Det der er tiltænkt og planlagt fra starten skal ofte revideres flere gange undervej i et forløb. Nye krav og idéer opstår, og der skal være mulighed for at gribe ind i disse hvis det giver mening. Det er sådan set hele grundessensen i agil udvikling.

I et digitalt projektsamarbejde går det sjældent ud af en lige snor. Det der er tiltænkt og planlagt fra starten skal ofte revideres flere gange undervej i et forløb. Nye krav og idéer opstår, og der skal være mulighed for at gribe ind i disse hvis det giver mening. Det er sådan set hele grundessensen i agil udvikling. Vi kender dog nok alle den fornemmelse inden vi går i gang med et projekt - vi vil rigtig gerne kende outputtet og ikke mindst omkostningerne på det vi begiver os i kast med. Det er bare ikke altid de to parametre er helt klarlagte inden et projekt igangsættes - vi kan simpelthen ikke forudse alle veje et projekt kan føre os ud i, ej heller have tænkt alle skridt igennem inden igangsættelse. Hvordan sikrer vi os så, at der er nogenlunde ro i maven hos begge parter inden et projekt/samarbejde igangsættes? Svaret er gensidig tillid.

Tillid er nødvendigvis ikke noget der som udgangspunkt er til stede i opstarten af et projektsamarbejde. Det er noget der skal oparbejdes. Der skal skabes et helt nyt team - produktejer (kunde) og udviklingsteam (Klean) - som sammen skal finde en melodi og proces som alle føler sig trygge i. Hos Klean har vi nogle metoder og processer vi har god erfaring med fungerer og som vi føler os trygge i, men hver gang vi etablerer et nyt teamsamarbejde bliver det altid tilpasset og afstemt ift. det nye teammedlem = et helt nyt team dannes. Teamet skal sammen skabe en fælles forretningsforståelse for produktejerens forretning for at have dette for øje i forbindelse med implementeringen.

Helt grundlæggende arbejder vi med nedenstående seks punkter når vi indgår i et nyt teamsamarbejde og i vores opbygning af det tillidsfulde samarbejde:


1. Vær ærlig

En del af tilliden består blandt andet i at italesætte fx de ting vi faktisk ikke rigtig ved noget om - men som vi ikke har noget imod at kaste os ud i og/eller løse på anden vis.

2. Vær empatisk

Have fokus på at servicere og lytte dvs. evnen til at kune leve sig ind i andres behov, helst før de opstår.

3. Kommunikér

Afstem behovet for information/kommunikationsflowet og revider løbende, så alle føler sig velinformeret og med i processen selvom man fx. ikke er fysisk til stede.

4. Rettidig omhu

Hvis der er røde advarselssignaler eller opgaver der viser sig større end først antaget, så tag dialogen up front i stedet for på bagkant. Det er vigtigt at man iprojektsamarbejdet også kan snakke om de svære/uforudsete ting på en ordentlig måde.

5. Gennemsigtighed

Læg kortene på bordet - vær tydelig omkring hvordan projektet former sig og hvordan arbejdet bliver leveret i løbet af processen. Både i form af aktiv involvering, men også i form af hvordan timerne helt konkret bliver brugt.

6. Vær til stede

Sørg for at (en fra) teamet (stort set) altid er til at få fat på - og hvis ikke tiden er til det, så aftal hvornår der er mulighed for at stikke hovederne sammen. Det skaber kun utryghed, hvis teamet er utilgængeligt over længere tid.

Tillid går som skrevet begge veje - det etableres i det team der opstår i forbindelse med et projektsamarbejde. Det er den tilgang vi tror på Klean - vi tror på, at det tillidsfulde samarbejde skaber de bedste løsninger som giver værdi ud i organisationen. Måske kan det være svært at stole på din digitale leverandør, men stoler du på dine nye digitale teammedlemmer?

Relaterede blogposts

Det er da en god ide!

4. september 2019 — Ole Østergaard

Den gode ide til forretningsudvikling kommer selvfølgelig nogle gange ud af det blå. Men oftest kommer den ved systematisk at arbejde med en virksomhedeskultur, hvor man ganske enkelt deler ideer. Mange ideer.

Skab et godt fundament - Fleksibel samarbejdsmodel

14. juni 2019 — Ole Østergaard

For nylig læste jeg en artikel i Lederne. Her blev digital transformation beskrevet som en rejse uden destination. Jeg synes, det er en god beskrivelse. Den rører ved den usikkerhed, vi egentlig altid er underlagt som mennesker, men som vi gerne undgår. At vi ikke ved, hvor vi er i morgen.

Systemoverblik som dialogredskab

13. februar 2019 — Ole Østergaard

Det er svært at overskue konsekvenserne af teknologisk udvikling. Hvad betyder de teknologier, vi får i hænderne i dag for vores muligheder som mennesker og virksomheder i morgen?

Skab et godt fundament - Strategisk kobling

1. februar 2019 — Ole Østergaard

Blogserien ‘Skab et godt fundament’ sætter fokus på det gode udgangspunkt for digitale kvalitetsløsninger. Et godt fundament skal kunne udvikle sig over tid og fra start som minimum bestå af værdiafklaring, strategisk kobling, dynamisk organisering og en fleksibel samarbejdsmodel baseret på løbende måling af fremdrift og effekt.