Det digitale lederskab er en kreativ udfordring

Digitalisering er forandring og innovation. Kernen i innovation er kreativitet. Lene Tanggaard - professor i kreativitet - siger, at vi først ved, vi er kreative, når vi har været det.

Samlet set peger det på, at en af hovedudfordringerne i digitalisering er at skabe udviklingsrammer, hvor vi ikke på forhånd kender løsningerne - hvor der er plads til kreativiteten. Det stiller først og fremmest krav til ledelsen.

I Klean har vi det sidste halve år gennemført en række undersøgelser med vores digitale potentiale-radar hos mellemstore og større danske virksomheder. Vi har diskuteret muligheder og barrierer i den fortsatte søgen efter at skabe forretning baseret på ny teknologi. Oprindeligt havde vi en ide om, at vi ville komme til at tale meget teknologi. Det har vist sig, at vi i stedet for er kommet til at tale om mennesker, kultur, forandring og kommunikation.

Netop her ligger der en relativt stor barriere, når det gælder om at flytte en virksomheds kultur i retning af de nye teknologiske muligheder - at forandre menneskers mindset, så de teknologiske muligheder tænkes ind som en naturlig del af en udvikling.

Kort sagt handler det om at finde ledelsesformer, der kan drive transformationen af en virksomhed under indførelse af ny teknologi. Der er stort behov for et lederskab, som kan skabe holdånd, motivation og engagement. Et lederskab, der kan drive en kultur frem, som i sin kerne er mere innovativ, arbejder på nye måder med risikohåndtering og er i konstant bevægelse mod forbedringer.

Skeler man til Gartner's seneste undersøgelser, bliver vi bekræftet i tendensen (= den største barriere for digital udbredelse er kultur), og ser man på internationale lederskabsprogrammer, er retningen den samme (kig f.eks på Insead eller denne artikel fra BCG).

En skabende tilgang

Hvad ligger der i kernen af udfordringerne ovenfor? Jeg tror, en del af svaret ligger i at arbejde skabende eller kreativt - noget, jeg tror, de fleste af os af forskellige årsager mister kontakten til i takt med, at vi bliver skolede voksne. Vi mister evnen til at skabe noget helt nyt, der giver værdi og gerne sammen med andre. Det handler ikke om, at vi alle skal være kunstnere. Jeg tror, det handler om at opdage mekanismerne i at skabe på kunstens/kreativitetens præmisser og så oversætte det til forretningsverdenen. At finde arbejdsformer, der minder om kunstnerens.

IDEO’s Tim Brown taler om det kreative lederskab, som på mange måder minder om det, andre kalder det digitale lederskab. At lede gennem en stærk retningssans, lede sammen med holdet og lede gennem kultur. Supplerer vi med Tanggaards ord, er vi nødt til at bevæge os ind i et skabende rum baseret på handling for at finde nye veje. Og det er uvant.

Vi kender måske nogle af metoderne. Vi har længe sagt agilt, fail fast, design thinking mv. Men at få disse tilgange til at slå igennem som en kulturel strømning rører jo ved alle mekanismer i en organisation. Der er indlejret et kontroltab. De kreative er vant til at arbejde med et ‘hvidt lærred’ og en fornemmelse af retning som afsæt og derfra gå i gang med at eksperimentere. Måske starter de allerbedste løsninger dér - i et åbent samspil mellem kompetencer, hvor det i første omgang ikke handler om at give svar, men at stille gode spørgsmål. Det er min oplevelse.

Det synes måske enkelt at have en skabende tilgang, så længe man er i opstartsfasen med en virksomhed. Det kan synes sværere at omstille sig, når man har flere år bag sig med god forretning og en forretningsmodel, der kun ‘måske’ er truet af forandring. Kreativitet er en af nøglerne. Gnisten til kreativitet er inspiration. Inspirationen som åbner og får én til at se, hvor man kan lære noget af andre, og som kan oversættes til ens egen virkelighed og skabe ny udvikling og værdi.

Eksempler: Herbie Hancock, Bjarke Ingels og Lene Tanggaard

Hvis du har lyst til at se et godt eksempel på en åben skabelsesproces i praksis (som kan oversættes til digital udvikling), så tjek Herbie Hancocks videoer fra skabelsen af albummet Possibillities. Vi taler om at se og finde muligheder, så albumtitlen er meget passende. Han udtrykker med ord ret præcist noget af det, det handler om: Collaborative effort - en samarbejdende indsats. Se youtube-videoen og bliv inspireret lige her

Hvis du ikke er til musik, er der også inspiration at hente i Netflix serien Abstract, hvor afsnittet med Bjarke Ingels er seværdigt (men også flere af de andre - f.eks. fotografen Platon).

Førnævnte professor i kreativitet, Lene Tanggaard, er iøvrigt en af oplægsholderne på Klean Masterclass 2018, som sætter fokus på netop lederskab og kreativitet.

Vi har 50 pladser til 5 arrangementer henover året, så der er rig mulighed for at netværke. Tilmelding er efter først til mølle. Vi samler de bedste ideer i pixi’en ‘Tæl til 10’.

Relaterede blogposts

Det er da en god ide!

4. september 2019 — Ole Østergaard

Den gode ide til forretningsudvikling kommer selvfølgelig nogle gange ud af det blå. Men oftest kommer den ved systematisk at arbejde med en virksomhedeskultur, hvor man ganske enkelt deler ideer. Mange ideer.

Skab et godt fundament - Fleksibel samarbejdsmodel

14. juni 2019 — Ole Østergaard

For nylig læste jeg en artikel i Lederne. Her blev digital transformation beskrevet som en rejse uden destination. Jeg synes, det er en god beskrivelse. Den rører ved den usikkerhed, vi egentlig altid er underlagt som mennesker, men som vi gerne undgår. At vi ikke ved, hvor vi er i morgen.

Systemoverblik som dialogredskab

13. februar 2019 — Ole Østergaard

Det er svært at overskue konsekvenserne af teknologisk udvikling. Hvad betyder de teknologier, vi får i hænderne i dag for vores muligheder som mennesker og virksomheder i morgen?

Skab et godt fundament - Strategisk kobling

1. februar 2019 — Ole Østergaard

Blogserien ‘Skab et godt fundament’ sætter fokus på det gode udgangspunkt for digitale kvalitetsløsninger. Et godt fundament skal kunne udvikle sig over tid og fra start som minimum bestå af værdiafklaring, strategisk kobling, dynamisk organisering og en fleksibel samarbejdsmodel baseret på løbende måling af fremdrift og effekt.